onsdag 12 december 2012

Snöröjning ....

... har väl så långt, denna vinter, varit under all kritik eller?
Har under de senaste 30 åren aldrig varit med om en så dåligt skött vinterväghållning.
Nej det går inte skylla på att det kommit för mycket snö, det har det gjort förr också.
Nej det går heller inte skylla på pengar, för det finns.
Nej nya tidsregler har facket inte kommit med vad jag vet.
Kan som sagt bara bero på dåliga plogare och dålig samordning av vägverk och kommun.
Plogbilar skall gå i ett när det är snöväder.
Jag har ännu inte mött en plogbil mellan hemmet å jobbet under dessa snöveckor. Mysko med tanke på att man åker både mot Söderhamn och Bollnäs 2-4 ggr/dag.
Byvägen är som vanligt bäst plogad och räknas inte.
Över Floråkrarna, vid Mo skola och R50 är det bedrövligt liksom inne i Söderhamn.

***

Inga kommentarer: