fredag 12 augusti 2011

Vissa har alltid ledigt ...

Inte helt fel att vara katt ...


Där ligger han, nästan dygnet runt och året runt.
14 år fyllde han i sommar och har trots sin ålder och njutbehov fortfarande ett snitt på 2 råttor/möss/sorkar per dygn. Klart godkänt för det jobb han anställts för.
Den yngre förmågan, den 4 åriga Devon Rexen snittar dock 4-5 gnagare, men han är ju ung och har lite högre krav på sig. Sen äter han inte heller upp dem utan samlar dom på trappen till allmän beskådan.
...


Inga kommentarer: